Globala  Målen - För hållbar utveckling

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För oss är människan alltid i centrum. Detta gäller för både våra egna anställda men också för våra leverantörer och inhyrd personal. Byggbranschen är för den anställda en tuff bransch med både fysiska påfrestningar på kropp, men även psykiska påfrestningar eftersom branschen ofta påverkas av samhällets ekonomiska situation. Vi vill därför ge våra anställda anständiga arbetsvillkor och en trygghet i att arbeta hos oss.

En långvarig personal med bred kompetens och erfarenhet är i sin tur något som gynnar företagets ekonomiska tillväxt på lång sikt.

 

Hur?

• Våra lönevillkor ligger alltid över kollektivavtalen och eventuell kompensation för övertid, röda dagar osv är en självklarhet.

• Som nämnt är vi medvetna om påfrestningen för en snickare och har därför ett friskvårdsbidrag på 5000,- per anställd.

• Vi har gemensam fysisk aktivitet (padel) på regelbunden basis. 

• Övriga sätt att visa på uppskattning för de anställda är julgåvor, sociala sammankomster tex julbord, sommarfest, kick off osv. 

 

Mål?

Inte heller här jobbar vid med målet för att uppnå något uttalat resultat utan vi prioriterar hållbarhetsmålet högre eftersom vi är medvetna om kompetensen och värdet våra anställda har för oss.


9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att jobba med hållbar industri, innovationer och infrastruktur skapar vi bättre förutsättningar för en effektiv och ekonomiskt hållbar produktion.  Vi är öppna för innovationer och nytänk för att hela tiden utveckla och effektivisera vår resursanvändning samt kvalitén på produkten vi levererar till kund. Samtidigt vill vi bygga just hållbart och inte riskfyllt med obeprövade innovationer. Därför anser vi att en hållbar industri inte alltid bör handla om att blicka framåt med nya innovationer utan även bakåt med propåer från både kunder och större företag.

 

Hur?

• Genom att bygga prefab inne i produktionshall går det fortare vid montering, än att bygga ute på byggplats med lösvirke.

• Genom att bygga och erbjuda att träbyggnaden säljs i Prefab sektioner (istället för att vi sätter dem samman på plats), ger vi möjlighet för en bredare målgrupp där den händiga kunden själv kan resa huset utan att behöva oro för sig en lågkvalitéts produkt. Lite som vår svenska inspirationsentreprenör Ingvard Kampard marknadsförde sig mot kunden ”Inte för den Rika. Men för den kloka”.

• Vårt sätt att bygga innebär att transport endast behövs en gång istället för fler.

• Vi är aktiva inom nätverkandet med det lokala näringslivet för att inspireras av samarbeten, utbyte av idéer och innovationstänk.

 

Mål?

Arbetet med målet grundar sig inte i uttalade effekter eller resultat som planeras att uppnås utan snarare en löpande effektivisering.


12 - Hållbar konsumtion och produktion

Genom att observera vår konsumtion och produktion bidrar vi både till en mindre miljöpåverkan men också bättre ekonomisk vinning för oss själv. 

 

Hur? 

• Hela vår produktion är uppbyggt på ett sätt där hela trävirket ska användas och minimalt med svinn på en träplanka. Används inte hela plankan till huset, används resterande del (kanter och liknande) som virke för uppvärmning av lokalen. Att elda spillvirke är det primära uppvärmningssättet i våra produktionshallar. 

• Vi bygger på efterfrågan av kund. Utbudet av produkter består av en viss del standardträhus men samtidigt är större delen byggt utifrån en förfrågan från kund och på så vis överproducerar vi inget.

• En ständig planering och medvetenhet kring att öka användningen av miljövänliga och hållbara produkter.

• Vi hyr in maskiner istället för att köpa in och bidra till konsumtionssamhället, vilket leder till minskade kostnader för inköp av förbrukningsinventarier.

 

Mål?

Arbetet med målet grundar sig inte i uttalade effekter eller resultat som planeras att uppnås utan snarare en löpande effektivisering.