Maskinhall / Lada


Maskinhall / Lada

108 kvm

Höjd i spets inv. 4800

Vägghöjd inv. 3000 mm

Taklutning 22°

Dörr isolerad 900x2000 mm

Vikport 3-delad (silver) 3000x3000 mm

45x95 mm reglar i väggar + luftspalt av 45x45 mm

Vindskydds beklädda väggar (Bison)

Fackverkstakstolar av 45x220 / 45x95 mm

Grundmått: 8900x11900 mm

Omålat

Monteringssats (skruv) 2500:-

199 000,00 kr