Målning


Måla ny, obehandlad utomhuspanel

Denna bruksanvisning gäller målning av ny, obehandlad träpanel. Obehandlad träpanel bryts snabbt ner av solen och bör därför behandlas så snart som möjligt för att få längsta möjliga hållbarhet. Träpanel kan laseras, täcklaseras eller täckmålas. 

 

Steg 1: Förarbete

 

En förutsättning för ett bra resultat vid målning är ett noggrant utfört förarbete. Tänk på att de ytor som är mest utsatta för solen kräver extra noggrannt förarbete. Börja med att rengöra. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 4 veckor tvättas och stålborstas. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med rikligt med vatten. Applicera sedan alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan impregnering med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.      

 

Steg 2: Grundning

 

Nytt virke (även tryckimpregnerat virke) skall grundas omgående, inom fyra veckor, efter att det monterats. Om möjligheten finns kan ny panel med fördel grundas innan den monteras. Tänk särskilt på att applicera 3-4 strykningar (utan att strykningarna hinner torka) på allt ändträ eftersom dessa är väldigt utsatta. Ca 70-80 % av alla rötskador uppstår här. Om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.     

 

Steg 3: Målning

 

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två fylliga strykningar täckfärg på ohyvlade ytor, och tre fylliga strykningar på hyvlade ytor.

 


Grundmålad Panel

Genom att i ett tidigt skede skydda träpanelen från yttre påverkan av väder och vind ökas dess livslängd. Ett enkelt och lönsamt sätt är att använda mellanstruken eller grundmålad panel.

 

Fördelar med industriell grundmålning

 

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och så att det inte utsätts för direkt solljus. Målningen av Deromes träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll på förhållanden såsom fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder. Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. All hantering sker enligt regelverket för CMP-systemet som kvalitetssäkrar industimålade panelbrädor samt Boverkets Byggregler BBR 6:4.

 

Svanenmärkt Färgsystem

 

Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering.