Målning


Måla ny, obehandlad utomhuspanel

Denna bruksanvisning gäller målning av ny, obehandlad träpanel. Obehandlad träpanel bryts snabbt ner av solen och bör därför behandlas så snart som möjligt för att få längsta möjliga hållbarhet. Träpanel kan laseras, täcklaseras eller täckmålas. 

 

Steg 1: Förarbete

 

En förutsättning för ett bra resultat vid målning är ett noggrant utfört förarbete. Tänk på att de ytor som är mest utsatta för solen kräver extra noggrannt förarbete. Börja med att rengöra. Nytt trä som stått obehandlat i mer än 1 vecka tvättas och stålborstas. Det är viktigt att tvättmedelsrester sköljs bort med rikligt med vatten. Applicera sedan alg- och mögeldesinfektion och låt produkten torka in på väggen innan vidare behandling. Önskas ett extra skydd mot rötsvampar och träätande insekter kan impregnering med fördel appliceras på trärena, fuktutsatta detaljer och ändträ. Fukthalten i träet skall vara under 18% innan målning påbörjas.      

 

Steg 2: Grundning

 

Nytt virke (även tryckimpregnerat virke) skall grundas omgående, inom 7-10 dagar, efter att det monterats. Om möjligheten finns kan ny panel med fördel grundas innan den monteras. Tänk särskilt på att applicera 3-4 strykningar (utan att strykningarna hinner torka) på allt ändträ eftersom dessa är väldigt utsatta. Ca 70-80 % av alla rötskador uppstår här. Om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5°. Grundningen skall strykas ut noga och inte bilda film på ytan.     

 

Steg 3: Målning

 

För att säkra lång hållbarhet samt för att ge rätt kulör och glans bör du applicera två fylliga strykningar täckfärg på ohyvlade ytor, och tre fylliga strykningar på hyvlade ytor. 


Grundmålad Panel

Genom att i ett tidigt skede skydda träpanelen från yttre påverkan av väder och vind ökas dess livslängd. Ett enkelt och lönsamt sätt är att använda mellanstruken eller grundmålad panel.

 

Fördelar med industriell grundmålning

 

Industriell målning av paneler har många fördelar. Mellan hyvling och målning förvaras virket torrt och så att det inte utsätts för direkt solljus. Målningen av Deromes träpaneler sker i lokaler med noggrann kontroll på förhållanden såsom fuktkvot, temperatur och påläggningsmängder. Ytbehandling på fabrik är dessutom mindre belastande för miljön och begränsar avfall och VOC-utsläpp till ett minimum. All hantering sker enligt regelverket för CMP-systemet som kvalitetssäkrar industimålade panelbrädor samt Boverkets Byggregler BBR 6:4.

 

Svanenmärkt Färgsystem

 

Vi använder oss av Tikkurilas färgsystem för vår industriellt målade panel. Färgen är godkänd enligt CMP-systemet och miljömärkt med Svanen. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering. 


Så här behandlar du våra obehandlade trädörrar:

Samtliga produkter levereras helt obehandlade. Före monteringen skall dörren behandlas utvändigt och invändigt. En ytterdörr underhållsbehandlas en till två gånger om året, beroende på hur dörren utsatt för sol, väder och vind. Laseringen 1. Impregenera med en väl inträngande grundningsolja. 2. Stryk därefter 2 gånger med en lasyr som ger en god vattenavisande yta det minskarrisken för möggelangrepp. 3. Fortsätt att underhålla dörren med lasyr. Våra dörrar är miljövänliga genom hela kedjan. Täckmålning 1. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Impregnera med en väl intrengande grundningsolja. var extra nogrann med ändträ. 2. Grunda sedan med en utomhusfärg som innehåller rötskyddande tillsatser. 3. Stryk 2 gånger med oljetäckfärg i önskad kulör. Så här bygger vi din dörr: Viktigt är att hålla hög kvalitet på råmaterialet. Vi använder senvuxen fura från norra Sverige. Den kan bli 100-150 år innan den är mogen för avverkning. Den har tätt mellan årsringarna – ett hårt och kompakt råmaterial som är tåligare mot slag och stötar. Dörrtjocklek 67 mm, dubbelfasad Stomme Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplastisolering och plywood på båda sidor. Utsida Kvistig furupanel, 13x100 mm. Insida Plywood Karm 42x105 mm, tröskel av ädelträ. Plåt Överkant dörrblad och sparkplåt, dobelbrun. Beslagning 2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn. Dörrtjocklek 55 mm Stomme Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisolering och board på båda sidor. Utsida Kvistig furupanel, 13x100 mm. Insida Board Karm 42x105 mm, tröskel av furu.* Plåt Överkant dörrblad dobelbrun. Beslagning 2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn.